50% investeringsstöd med Ladda Hemma-bidraget

Just nu kan du ansöka om att få ett 50 procentigt investeringsstöd från Naturvårdsverket.

Privatpersoner som äger en fastighet eller har en fastighet med nyttjanderätt, kan ansöka om stöd för laddstation till elfordon. Du får bidrag för hälften av kostnaderna för själva laddstationen, material och arbetskostnaden för att installera laddstationen. Som mest kan du få 10 000 kronor i bidrag per fastighet. Tänk på att spara alla kvitton. De behövs när du ska skicka in ansökan om bidrag. Installationen görs först och därefter ansöker du om bidraget. Ansökan ska ha inkommit till Naturvårdsverket senast sex månader efter installationsarbetet har slutförts. Installationen måste göras av en elektriker. Du får inte ansöka om ROT-avdrag för installationsarbetet om du ska ansöka om investeringsstöd

Alla laddstationer från State of Charge är godkända för stödet om dom installeras tillsammans med en elmätare som du köper som tillbehör.

Du behöver inte äga ett laddbart fordon för att få stödet, så passa på att installera en laddstation med 50% stöd om du planerar att köpa ett laddbart fordon i framtiden.

Ladda för framtiden

Upptäck våra högpresterande produkter i vår webbshop